İngilizce Sohbet Soruları – Sırlar

0

How many secrets do you have? Kaç tane sırrın var?  Have you ever revealed someone's secret when you weren't supposed to? Senden umulmazken birinin sırrını açıklladın mı?  If your friend were doing something dangerous or illegal would you tell their parents or teacher? Arkadaşın tehlikeli veya yasadışı birşey yaparken ailesine söyler misin?  If you found your sister's or brother's diary, would you read it or...

İngilizcede birisinin dış görünüşü hakkında bilgi sorma! / What is he like? What is they like?

0

İngilizcede birisinin dış görünüşü ve karakteri hakkında bilgi edinilmek istendiği zaman bu soru kullanılır. Kişinin dış görünüşü ve karakterine göre cevap verilir. Örnek Metin Who’s that? / Şu kimdir? He’s my grandpa. / O benim büyük babamdır. What is his name? / Onun adı nedir? His name is Ömer. / Onun adı Ömer’dir. What is he like ? / O nasıldır?...

İngilizce sıra sayıları / Ordinal Numbers

0

1st first birinci 2nd second ikinci 3rd third üçüncü 4th fourth dördüncü 5th fifth beşinci 6th sixth altıncı 7th seventh yedinci 8th eighth sekizinci 9th nineth dokuzuncu 10th tenth onuncu 11th eleventh onbirinci 12th twelfth onikinci 13th thirteenth onüçüncü 14th fourteenth ondördüncü 15th fifteenth onbeşinci 16th sixteenth onaltıncı 17th seventeenth onyedinci 18th eighteenth onsekizinci 19th nineteenth ondokuzuncu 20th twentieth yirminci 21st twenty -first yirmi birinci 22nd twenty-second yirmi ikinci 23rd twenty-third yirmi üçüncü 24th twenty- fourth yirmi dördüncü 30th thirtieth otuzuncu 31st thirty-first otuz birinci 40th fourtieth kırkıncı Dikkat edin kuralsız sayıların harici –th eki alıyor. Seven / seventh Nine / nineth …Gibi Kuralsız sayıları bir kez daha hatırlayalım! 1st / first / birinci 2nd / second /ikinci 3rd / third / üçüncü Ayrıca sonu ty ile biten sayılarda – ty düşüyor. – ieth eki kullanılıyor. 20th /twentieth / yirminci

İngilizce Sohbet Soruları – Kendi İşine Sahip Olmak

0

Are you self-employed? Kendi işine mi sahipsin?  Have you always been self-employed? Her zaman kendi işn miydi?  Why did you start your own business? Neden kendi işini yapmaya başladın?  What are some things that you need to consider when starting your own business? Kendi işini yapmaya başladığında dikkat etmen gereken şeyler nelerdir?  Is it easy to start a business in your country? Ülkende yeni bir işe başlamak kolay...

What is your favourite …? Kalıbını kullanabilmek.

0

İngilizce konuşurken karşımızdaki kişiye favorisi olan ... Soruları sorabiliriz. Örneğin: Favori yiyeceği, favori spor dalı, favori yazarlar, favori televizyon kanalları gibi soruları sorabilirsiniz. Yâda karşınızdaki kişi size bu tip soruları sorabilir. Örneklerle konuyu pekiştirelim! What is your favourite food? Favori yiyeceğin nedir? My favourite food is hamburger. Favori yiyeceğim hamburgerdir. What is your favourite food? Favori yiyeceğin nedir? My favourite food is chicken. Favori yiyeceğim tavuktur. What is your favourite food? Favori...

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM: İngilizce mevsimler

0

İngilizce Zamanlar! Bütün dillerde “basit zaman, geçmiş zaman, şimdi ki zaman ve de gelecek zaman” ana zaman durumları vardır. Zaman çeşitliliği, zenginliği dilin genel kökü, yapı büyüklüğüne göre farklılıklar göstermektedir. İngilizce Dilinde; “The Simple Present Tense (Geniş Zaman) The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman) The Past Continuous Tens (Şimdiki Zamanın Hikayesi) The Simple Future Tense (Gelecek Zaman) The Future Continuous Tense The...

İngilizce tarihi nasıl sorabilirim? Nasıl cevap verebilirim? İngilizce tarihi nasıl okurum?

0

İngilizce tarih nasıl soruluru aşağıdaki örnekle inceleyelim. What is the date today? /Bu gün tarih nedir? Cevap; İt is May the twenty third nineteen fourty. / 23 Mayıs 1940 dır. Yukarıda ki soruyu aşağıda ki gibi cevaplayabilirsiniz! İt is the twent third of May nineteen fourty. Yukarıda ki iki cümle anlam olarak aynıdır. Tarih sorma sorularını biraz daha geliştirelim! When is your birtday? / Doğum günün ne...

İngilizce aylar

0

There are twelve months in a year. Bir yılda on iki ay vardır. January / Ocak February / Şubat March / Mart April / Nisan May / Mayıs June / Haziran July / Temmuz August / Ağustos September / Eylül October / Ekim November / Kasım December / Aralık