Do you enjoy meeting new people?
İnsanlarla tanışmayı sever misin?

What are some good things to ask someone you just met? What are some things you shouldn’t ask people you just met?

Yeni tanıştığınız bir insana sorabileceğiniz sorular nelerdir? Soramayacağınız sorular nelerdir?

Is it OK to ask a person’s age in your country?
Ülkenizde bir insanın yaşını sormak hoş karşılanır mı?

Are you nervous when you are introduced to someone new?
Yeni biriyle tanıştırıldığınızda tedirgin olur musun?

What are some ways to overcome being nervous about meeting new people?
Yeni insanlarla tanıştığınızda tedirginliğin üstesinden gelmenin yolları nelerdir? 

About how many new people do you meet a week?
Haftada yaklaşık kaç kişiyle tanışırsınız? 

Where are some good places to meet people?
İnsanlarla tanışmak için iyi yerler nereleridir? 

How important are first impressions to you?
Sizce ilk izlenimler ne kadar önemlidir?

What do you do if you forget the name of someone you’ve just been introduced to?
Yeni tanıştırıldığınız birinin adını unutursanız ne yaparsın?

What kind of people do you like to meet?
Nasıl insanlarla tanışmaktan hoşlanırsınız?

Who was the last new person you met and where did you meet them?
Son tanıştığın kişiler kimlerdi ve onlarla nerede tanıştınız? 

Have you ever experienced being completely wrong in your first impression?
Hiç ilk izleniminde tamamen yanıldığınız oldu mu? 

Do you usually shake hands with when you meet a new person?
Yeni tanıştığınız biriyle genelde tokalaşır mısınız? 

If you want to get to know people at a party would you go first to people of your own age or people of your own sex?
Bir partide insanları tanımak istediğinde kendinizle aynı yaştaki insanları mı yoksa aynı cinsiyetteki insanları mı tercih edersin? 

What is the favorite topic for new acquaintances in your country?
Yeni tanışan insanların en çok tercih ettikleri konular nelerdir? 

If you are looking for a shallow relationship, where do you usually go to meet people?
Yüzeysel ilişkiler arıyorsanız insanlarla tanışmak için nereye gidersiniz?

If you are looking for a good friend, where do you usually go to meet people?
İyi dostlar arıyorsanız insanlarla tanışmak için nereye gidersiniz?

In your country, how do you know if you can trust a person that you meet? How about in the US?
Ülkenizde tanıştığınız bir insanın güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız? Ya ABD’de? 

Do you enjoy meeting new people?What do you like most or least about it?
Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanır mısın? Bu konuda en çok ve en az neden hoşlanırsın?

Do you feel you are outgoing or shy around people? How do you usually act?
İnsanlar arasında utangaç mı hissedersin yoksa dışa dönük mü? 

What do people do when they meet a new person in your culture?
Sizin kültürünüzde bir insanla ilk tanışmanızda ne yaparsınız? 

Is it OK to touch another person when you first meet them in your culture?
Kültürünüzde yeni tanıştığınız birine dokunmak doğru karşılanır mı?

What is one thing that many people don’t know about you?
Senin hakkında birçok insanın bilmediği bir şey nedir?

Do business people exchange business cards in your culture?How do they do it?
Kültürünüzde işadamları birbirlerine kartlarını verir mi? Bunu nasıl yaparlar? 

How far apart do people stand from each other when they talk in your culture?
Sizin kültürünüzde insanlar konuşurken birbirlerinden ne kadar uzak durur? 

Is it impolite to say “No” in your culture if you don’t know someone very well?
Kültürünüzde birini iyi tanımıyorsanız ona hayır demek kabalık sayılır mı? 

Do people in your culture use a lot of body language when they communicate, or do they keep their bodies relatively still?
Kültürünüzde insanlar iletişimde çok vücut dili kullanır mı? Yoksa göreceli olarak vücutlarını sabit mi tutarlar?

Do people in your culture show their emotions when communicating with others or do they hide some feelings?How do they show their emotions?
Kültürünüzde insanlar duygularını belli ederler mi yoksa gizlerler mi? Duygularını nasıl gösterirler? 

What kind of feelings might they hide?
Ne tür duygularını gizlerler? 

Do you feel comfortable with people here? With people from other cultures?
Buralı insanlarla kendini rahat hisseder misin? Ya diğer kültürlerdeki insanlarla? 

What can we do to create more understanding and harmony among people in our world?
Dünyadaki insanlar arasında daha fazla anlayış ve uyum yaratmak için neler yapabiliriz? 

Are you a person who approaches someone first? Or are you a person who waits for someone to approach you?
Birine önce siz mi yaklaşırsınız? Yoksa önce birinin size yaklaşmasını mı beklersiniz?  

What makes you remember a new person that you have just met?
Yeni tanıştığınız birini size hatırlatan nedir?

Do you shake hands with someone new always, usually, sometimes, never?
Yeni tanıştığınız biriyle ne sıklıkla el sıkışırsın: genelde, bazen, asla? 

The favorite topic for new acquaintances in Britain is the weather, in America it’s where you come from, what is it in your country?
Britanya’da yeni tanışılan kişi ile en çok hava hakkında, Amerika’da en çok geldiği yer hakkında konuşulur? Sizin ülkenizde en çok ne hakkında konuşulur? 

If you don’t really like this new person how do you finish the conversation and make your escape?
Tanıştığın kişiden hoşlanmazsan konuşmayı nasıl sonlandırıp oradan nasıl kaçarsın? 

What does your name mean?
İsminin anlamı nedir? 

What are the customary greetings and behaviors for meeting/greeting someone in your culture?
Kültürünüzde geleneksel selamlaşma nasıldır ve tanışma/selamlaşma davranışları nelerdir? 

How do you introduce two people to each other?
İki insanı birbirine nasıl tanıştırırsınız? 

What are some different ways of making introductions?
Değişik tanıştırma yöntemleri nelerdir? 

When you introduce people do you use their whole names or just first names?
İnsanlarla tanıştığınızda adını ve soyadını birlikte mi kullanırsınız yoksa sadece ilk adını mı kullanır sınız? 

What are the advantages of meeting new people when you move to a new country?
Yeni bir ülkeye taşındığınızda yeni insanlarla tanışmanın avantajları nelerdir? 

What are the first things you notice when you meet someone?
Biriyle tanıştığınızda ilk dikkat ettiğiniz şey nedir? 

How important is it to smile when you meet someone for the first time?
Gülmek biriyle ilk tanıştığınızda sizin için ne kadar önemlidir?

Do you like to kiss, shake or bow when you meet a new person?
Yeni bir insanla tanıştığınızda öpüşmekten mi, sarılmaktan mı yoksa el sıkışmaktan mı hoşlanırsınız?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here