Have you ever studied a martial art?
Hiç bir savaş sanatı öğrendiniz mi? 

Can you name any Japanese/Chinese/Korean martial arts?

Japon/Çinli/Koreli savaş sanatlarının isimlerini söyleye bilir misiniz? 

Which martial art is best in your opinion? Why?

Sizce en iyi savaş sanatı hangisi? Neden? 

Have you ever been in a fight?
Hiç dövüştünüz mü? 

Do you think its useful to study martial arts?
Sizce savaş savaşalarını öğrenmek faydalı mı?  

Who is your favorite kung fu movie actor/actress?
En sevdiğiniz kung fu aktörü/aktristi kim? 

Do you like Hong Kong kung fu movies?
Hong Kong kug fu filmlerini seviyor musun? 

What is your favorite kung fu movie?
En beğendiğin kung fu filmi hangisi? 

Do you know anything about martial arts history? What?
Savaş sanatları tarihi hakkında birşey biliyor musun? Neler? 

Do you think its important to preserve tradition in martial arts?
Savaş sanatlarında gelenekleri korumak önemli mi? 

How many different kinds of kung fu have you heard of?
Kaç değişik çeşit kung fu duydun?

Do you know how to use any traditional weapons?
Herhangi bir geleneksel silahı kullanmayı biliyor musun? 

Which traditional weapon do you think is the coolest?
Sence en havalı geleneksel silah hangisi? 

Do you ever watch martial arts on TV?
Televizyonda savaş sanatlarını izliyor musun? 

Do you know any good martial arts websites?
İyi savaş sanatı siteleri biliyor musun?

Are there any martial arts schools in your area?
Bölgenizde savaş sanatı okulları var mı?

What’s the difference between traditional kung fu and modern wushu?
Gelenksel kung fu ile modern wushu arasında ne gibi farklar var? 

What age is best to start training in martial arts?
Savaş sanatı eğitimine başlamak için en iyi yaş nedir? 


How much should you train?
Ne kadar antrenman yapmalısın?  

Do you know of any interesting training methods?
İlginç antrenman metodları biliyor musun? 

Do you know the names of the different kicks/punches/stances?
Farklı tekme/yumruk/duruş isimleri biliyor musun? 

Which martial art uniform do you like best?
En çok hangi savaş sanatı giysisini seviyorsun? 

What are belts and sashes for?

Kuşaklar neyi temsil eder? 

What are forms or katas for?
Formlar ve katalar ne içindir? 

What’s your favorite fighting technique?
Senin en sevdiğin döğüş tekniği nedir? 

What’s the most important thing in a fight?
Bir döğüşte en önemli şey nedir? 

What’s the coolest kung fu animal style?
En havalı kung fu hayvan stili nedir? 

What do you think “the art of fighting without fighting” (Bruce Lee) means?
Sence Bruce Lee’nin “döğüşmeden döğüşme sanatı” sözünden kastı nedir? 
If you have trained in a martial art, was it difficult?What did your teacher ask you to do?
Eğer hiç döğüş sanatı çalıştıysan zor muydu? Öğretmenin senden neler yapmanı istedi? 

What level of ability did you attain?
Hangi seviyelere katıldın? 

Did you ever take part in a competition?
Hiç müsabakaya katıldın mı? 

What do you know about aikido?
Aikido hakkında ne biliyorsun?

What do you know about kendo?
Kendo hakkında ne biliyorsun?

What do you know about judo?
Judo hakkında ne biliyorsun?

What do you know about karate?
Karate hakkında ne biliyorsun?

What do you know about tae kwon do?
Kwon do hakkında ne biliyorsun? 


Have you ever seen or heard of the Shaolin monks and their abilities?
Sholin rahipleri ve bunların yetenekleri hakkında birşey gördün veya duydun mu? 


What are the benefits of studying martial arts? (health, self-discipline, etc.)
Savaş sanatı öğrenmenin faydaları nelerdir? (sağlık, öz-disiplin vs. ) 

Do you think it’s useful to study martial arts to defend yourself in today’s world?
Sence savaş sanatı öğrenmenin bu günün dünyasında kendini savunma açısından faydalı mı? 

What do you know about Jackie Chan?
Jackie Chan hakkında ne biliyorsun?
How much should a person train in a martial art to become successful?
Bir insan savaş sanatlarında başarılı olmak için ne kadar süre çalışmalıdır?  

What’s the most important thing in a martial arts competition?
Savaş sanatı müsabakasında en önemli şey nedir? 

Do you believe that martial arts masters of the past were actually able to fly?
Geçmişte savaş sanatı ustalarının uçabildiğine inanıyor musun? 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here