düzenli ve düzensiz İngilizce ordinal sayılar

İngilizce’de sıra belirtmek için kullanılan; Türkçe’de – ıncı,-inci, -uncu, -üncü gibi ekler alarak oluşturulan ve gramerdeki adı da ordinal numbers olarak geçen sıra sayılarının nasıl oluşturulduğunu en sık kullanılan İngilizce sıra sayılarını sizler için derlediğimiz yazımızda, aradığı İngilizce sıra sayısının yazılışını, okunuşunu ya da Türkçe’deki karşılığını hızlıca bulup işini görmek isteyen okuyucularımız için başlangıçta tam listeyi sizinle paylaştıktan sonra, işin detaylarını öğrenmek ve pratik yoldan sıra sayılarını ezberlemek isteyenler için ayrıntılı bilgilere yer verdik.

1’den 100’e kadar İngilizce Sıra Sayılarının Tam Listesi Yazılışları ve Okunuşları

Tüm Ordinal Sayılar

Türkçesi İngilizcesi Türkçe Okunuşu
Birinci (1.) First (1st) Först
İkinci (2.) Second (2nd) Sekınd
Üçüncü (3.) Third (3rd) Thörd
Dördüncü (4.) Fourth (4th) Forth
Beşinci (5.) Fifth (5tht) Fifth
Altıncı (6.) Sixth (6th) Siksth
Yedinci (7.) Seventh (7th) Sevınth
Sekizinci (8.) Eigth (8th) Eğyth
Dokuzuncu (9.) Ninth (9th) Ninth ya da Naynth
Onuncu (10.) Tenth (10tst) Tenth
Onbirinci (11.) Eleventh (11th) İılevınth
Onikinci (12.) Twelfth (1st) Tüğvelfth
Onüçüncü (13.) Thirteenth (13th) Thirtiğnth
Ondördüncü (14.) Fourteenth (14th) Fortiğnth
Onbeşinci (15.) Fifteenth (15th) Fiftiğnth
Onaltıncı (16.) First (1st) Först
Onyedinci (17.) Seventeenth (17th) Sevıntiğnth
Onsekizinci (18.) Eighteenth (18th) Eğytiğnth
Ondokuzuncu (19.) Nineteenth (19th) Nayntiğnth
Yirminci (20.) Twentieth (20th) Tüventiğth
Yirmi birinci (21.) First (1st) Först
Yirmi ikinci (22.) First (1st) Först
Yirmi üçüncü (23.) First (1st) Först
Yirmi dördüncü (24.) First (1st) Först
Yirmi beşinci (1.) First (1st) Först
Yirmi altıncı (1.) First (1st) Först
Yirmi yedinci (1.) First (1st) Först
Yirmi sekizinci (1.) First (1st) Först
Yirmi dokuzuncu (1.) First (1st) Först
Otuzuncu (1.) First (1st) Först
Otuz birinci (1.) First (1st) Först
Otuz ikinci (1.) First (1st) Först
Otuz üçüncü (1.) First (1st) Först
Otuz dördüncü (1.) First (1st) Först
Kırkıncı (1.) First (1st) Först
Ellinci(1.) First (1st) Först
Altmışıncı(1.) First (1st) Först
Yetmişinci(1.) First (1st) Först
Sekseninci(1.) First (1st) Först
Doksanıncı(1.) First (1st) Först
Yüzüncü(1.) First (1st) Först

1’den 100’e Kadar Sıra Sayıları Ayrıntılı Açıklamaları

İngilizce’deki sıra sayılarının 1’den 20’ye kadar olan kısmı düzensiz yani irregular ordinal numbers ile karışık gidiyor olmasıyla beraber, bu düzensiz sıra sayılarından 1’den 3 ‘e kadar olanlarının ezberlenmesi sayesinde, 20’den sonsuza kadar giden ordinal sayıları, normal İngilizce cardinal sayılar listesini bilen herkesin kolaylıkla oluşturması mümkün olacaktır.

1’den 3’e kadar Düzensiz Sıra Sayıları

İngilizce’deki sıra sayıları özellikle 1’den 3’e kadar herhangi bir kurala bağlı olmayan irregular ordinal sayılardır. Tüm sıra sayılarını sorunsuz bir şekilde oluşturabilmek için, herhangi bir mantığa dayandırmadan bu sayıların ezberlenerek öğrenilmesi gerekmektedir.

Birinci (1.) – First (1st)
İkinci (2.)- Second (2nd)
Üçüncü (3.) Third (3dr)

Türkçe’deki Okunuşları:

1. Först
2. Sekınd
3. Thörd

20’den sonraki 1-2 ve 3 içeren sıra sayılarında da, soldaki rakam normal İngilizce kardinal sayı olarak okunacak ve ardına yukarıdaki seçeneklerden uygun olan getirilecektir.

Örneğin; 21. derken; twenty-first ya da 21st
32. derken; thirty-second ya da 32nd şeklinde

20’ye kadar olan Sıra Sayıları ve Okunuşları

İlk 3’den sonra işler git gide kolaylaşmaktadır ve sıra sayıları çoğunlukla, normal rakamın sonuna -th takısı getirilerek oluşturulur.

Bu durumun istisnası neredeyse yok denecek kadar azdır ancak en yaygın 2 adet istisnai durumu da belirttikten sonra, 20’ye kadar olan İngilizce sıra sayılarının her birini tek tek sizin için listeliyor olacağız!

  • 11-12-13 rakamları ile sıra sayısı bildirirken, ilerleyen rakamlarda isnistasız bir şekilde olduğu üzere kardinal rakam + (First-second-third) şeklinde oluşturulmaz. Tüm diğer düzenli sayılar gibi- th takısı alır.

Örneğin;  Onbirinci (11.) derken, eleven + th = eleventh şeklinde söylenir

  • Th takısı alan İngilizce sıra sayılarından (e) harfi ile bitenler ve (y) harfi ile bitenler, yazılırken bazı farklılıklar gösterirler.

-e harfi ile biten rakamlardaki -e düşer ve  -e’den önce gelen en son sessiz harfin ardından doğrudan -th takısı eklenir.

Örneğin;  Dokuz – Nine
Dokuzuncu – Nin!th – Ninth – 9th

Ayrıca düşen -e harfinden önce -th takısını alacak son sessiz harf -v harfi ise, o da yumuşamaya uğrayarak -f olarak değişir

Örneğin;  Beş – Five
Beşinci – Fif!th – fifth ( 5th)

y harfi ile bitenler ise -ie- olarak değiştikten sonra -th takısını alır

Son olarak da rakam t harfi ile bitiyorsa; -th takısı yerine, ikinci-t düşerek sadece -h takısı alır.

Örneğin; 8. – Eighth!

İngilizce Sıra Sayıları Rakamla Belirtilirken Nasıl Kısaltılır?

Türkçe’de sıra sayıları yazılırken yazıyla değil de rakamla belirtildiğinde, kısaltma olarak rakamların sağına (.) gelirken ( örneğin birinci derken “1.” şeklinde yazılması ) İngilizce’de bu noktalama işareti sadece bildiğimiz nokta ile aynı işlevde dolayısıyla da sıra sayılarıyla ilgisizdir.

Hem düzenli hem de düzensiz sıra sayılarının İngilizce yazıyla belirtiliş biçimlerinin son 2 harfi, kardinal rakamı yazdıktan sonra, elle yazarken sayının üstüne gelecek şekilde, klavyede de kolay şekilde yanına gelecek şekilde yazılır.

Örneğin:

First – Birinci – 1st

Third – Üçüncü – 3rd

Fifteenth – On beşinci – 15th gibi..

Sıra Sayılarının İngilizce’de Ünvan Belirtmek için Kullanımı

Sıra sayıları İngilizce’de sadece ünvan olarak kullanıldığı durumlar olan istisnai durum dışında, her daim ismin soluna yani önüne gelir ancak 2. Mehmed derken ya da 3. Charles derken, istisnai durum geçerlidir ve sıralama sayısı, önüne the kelimesini alarak, isimden SONRA kullanır

Örneğin;

Mehmet The Second
Charles The Third gibi..

Ordinal sayıların okunuşlarını yani telaffuzlarını en doğru ve basit şekilde öğrenmenin en pratik yolu şüphesiz ki dinlemektir. Yukarıda öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmek ve doğruluğunu teyit etmek için aşağıda Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile verilmiş sıra sayılarının İngilizce telaffuzlarını da dinleyebilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here