What is the age for mandatory retirement in your country?

Ülkenizdeki zorunlu emeklilik yaşı kaçtır? At this stage of your life, are you beginning to make plans for your retirement years? Why?

Hayatının bu aşamasında emeklilik yıllarını planlamaya başladın mı? Neden? 

What would be a perfect retirement for you?
Senin için mükemmel bir emeklilik nasıl olurdu? 

How would you rate your career in general? (For retired people)
Genel olarak kariyerini nasıl değerlendirirsin? (Emekliler için) 

Ranging from 1-10, 10 being the highest, how would you rate your career? Why?
1 den 10 a 10 en yüksek olmak üzere kariyerine kaç verirsin? Neden ?

Where would you like to spend your retirement years? Why?
Emeklilik yıllarını nerede geçirmek istersin? Neden? 

During retirement, where would you like to stay, in the city or in the province?
Emekliliğinde nerede kalmak isterdin, şehirde mi kırsalda mı ? 

Do you intend to look for another job after you retire? Why?
Emeklilikten sonra başka bir iş bakmak ister misin? Neden? 

In one word, how would describe your career?
Tek kelimeyle kariyeri nasıl tarif edersin? 

Would you like to spend the rest of your life in another country?
Hayatının geri kalanını başka bir ülkede geçirmek ister misin? 

Is it common in your country to leave for another one after retirement?
Sizin ülkenizde başka bir ülkeye gitmek sık sık yapılan birşey mi? 

In your culture, do the children have to support their parents financially after they retire?
Kültürünüzde, çocuklar ebeveynleri emekli olduktan sonra onları finansal olarak destekler mi? 

Would you like to live together with your children even if they are already married? Why?
Çocuklarınız evli olsa bile onlarla birlikte oturmak ister misin? Neden? 

Do you have a pension plan?
Emekli maaşın ile ilgili bir planın var mı? 

What are your goals before you retire?
Emekli olmadan önceki hedeflerin nelerdir? 

Would you consider retiring early if you make it big?
Emekli maaşın çok olursa erken emekli olmak ister misin? 

Do you consider spending the rest of your career in your present company? Why?
Kariyerinin geri kalanını bulunduğun şirkette mi geçirmek istiyorsun? Neden? 

Five years from now, what do you think would be the improvements in your career?
Bu günden başlıyarak  beş yıl içinde kariyerinde ne gibi iyileşmeler düşünüyorsun? 

Do you expect any promotion sometime soon?
Yakında bir terfi beklentin var mı? 

Are you going to move to another company if you don’t get the promotion you are expecting?
Umduğun terfiyi almasan başka bir şirkete gider misin? 

Do you think you would be able to save enough for your retirement years?
Emeklilik yılların için yeterince birikim yaptığını düşünüyor musun? 

What is your major goal before you retire?
Emekli olmadan önce en büyük hedefin ne? 


Are you planning to open your own business when you retire?
Emekli olunca kendi işini kurmayı düşünüyor musun? 

What kind of business would it be?
Bu, nasıl bir iş olabilir? 

What are the three (3) things you would like to accomplish/have before and after you retire?
Emekli olmadan sahip olmayı / başarmayı düşündüğün üç şey nedir? 

How would you spend your daily life after retirement?
Emeklilikten sonra günlük hayatını nasıl geçireceksin? 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here