Have you ever tried to lose weight?
Hiç kilo vermeyi denedin mi?

What motivated you to start a diet?
Bir diyete başlamanız için sizi ne motive etti?

Is it important to motivate children?
Çocukları motive etmek önemli mi ?

How do you motivate children?
Çocukları nasıl motive edersiniz ?

Can some people destroy your motivation?
Bazı insanlar motivasyonunuzu yerle bir edebilir mi?

What is something a boss can do to motivate his workers?
Bir patron işçileri motive etmek için neler yapabilir?

How are you best motivated?
En iyi nasıl motive edilirsiniz ?

How do you motivate your friends?
Arkadaşlarınız, nasıl motive edersiniz?

Have you ever tried to quit smoking?
Hiç sigarayı bırakmayı denediniz mi?

How do you define motivation?
Mativasyonu nasıl tanımlarsınız ?

What are some of the factors of motivation?
Motivasyonun bazı faktörleri nelerdir?

What part does motivation plays in effective teaching?
Etkili öğretmenlikte motivasyonun oynadığı rol nedir?

What is the role of motivation for slow learners?
Yavaş öğrenenler için motivasyonun rolü nedir?

What are three things that motivate you?
Sizi motive eden üç şey nedir?

Do you feel motivated when you are at school?
Okuldayken motive olmuş hisseder misiniz?

Do you feel motivated when learning something new?
Yeni bir şey öğrenirken motive olmuş hisseder misiniz ?

How would you describe motivation?
Motivasyonu nasıl tanımlansınız ?

Does motivation affect learning?
Motivasyon öğrenmeyi etkiler mi?

In what way can we help people to increase their motivation?
insanların motivasyonunu arttırmak için onlara nasıl yardım edebiliriz?

Why do you study English?
Neden İngilizce – öğreniyorsunuz?

What is your proudest accomplishment so far this year?
Bu yıl en çok gurur duyduğumuz başarınız nedir?

What is the difference between internal and external motivation?
İçsel ve dışsal motivasyon arasındaki fark nedir?

Do you find that motivated people are more successful than unmotivated people?
Sizce motive olmuş insanlar olmamışlardan daha başarılı mı?

What do you do to keep your motivation?
Motivasyonunu sürdürmek için ne yaparsın?

Do you have an English goal?
İngilizce’de bir hedefin var mı?

Is your goal specific, measurable, with a deadline?
Hedefin belirli, ölçülebilir ve süreli mi?

How do you maintain your motivation when you fail?
Başarısız olduğunda motiovasyonunu nasıl sürdürürsün ?

Do you share goals and plans with others so that they will help you maintain your motivation and drive?
Hedeflerini ve planlarını başkalarıyla paylaşıp böylece onların motivasyon ve itkilerine yardımcı olmasını sağlar mısın?

How do you plan to motivate yourself to improve your English?
İngilizce’ni iyileştirmek için kendine motive etme planını nasıl yaparsın?

What do you do if you feel your English is not improving?
İngilizce’nin iyileşmediğini hissedersen ne yaparsın?

What role do teachers play in motivating students? What role do students play in motivating teachers?
Öğrencileri motive etmede öğretmenin rolü nedir? Öğrencilerin öğretmeni motive etmedeki rolü nedir?

Have you ever tried to motivate someone else to do something? How did you feel after?
Hiç başka birini bir şey yapması için madde etmeye çalıştınız mı ? Daha sonra nasıl hissettiniz ?

Who is the most important person in your life?
Hayatınızdaki en önemli kişi kimdir ?

Under what conditions can motivation be influenced by ambition?
Hangi şartlar altında motivasyon hırstan etkilenir?

Is ambition a bad personality trait?
Hırs kötü bir kişisel özellik mi?

Is competition good?
Rekabet iyimidir?

Can motivation influence competitive behavior?
Motivasyon rekabetçi davranışları etkiler?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here