İngilizce Sohbet Soruları – Bilim ve Teknoloji

What is technology? Teknoloji nedir?  What is science? Bilim nedir?  What is the difference between science and technology? Bilim ve teknoloji arasındaki fark nedir?  What are some of the greatest technological achievements? En büyük teknolojik başarılar nelerdir?  What are the advantages of technology? Teknolojinin avantaşları nelerdir?  What are the disadvantages of technology? Teknolojinin dezavantajları nelerdir?  In your opinion,what is the greatest technological invention? Why? Sence en büyük teknolojik buluş nedir? Neden?  Do you...

İNGİLİZCE SİTE: İngilizce Sohbet Soruları

Are you allowed to eat in the classrooms? Sınıfta yemek yemene izin verilir mi?   Are you allowed to smoke in the classrooms? Sınıfta sigara içmene izin verilir mi  Did you belong to any clubs in high school? Lisede herhangi bir kulübe üye misin?  Did you go to a public high school or a private one?What are the advantages of each type of school? Devlet okuluna mı...

İngilizce Sohbet Soruları – Ev İçinde ve Dışında Güvenlik

Do you wear seat belts? Emniyet kemeri takıyor musun?  Do you put your child in a car seat? Çocuklarını araba koltuğuna mı oturtuyorsun?  Do you lock the doors when you get inside your car? Arabaya biniğinde kapıları kilitliyor musun?  Do you check the backseat before getting into the car? Arabaya binmeden önce arka koltuğu kontrol ediyor musun?  Do you park near a lighted area at night? Gece aydınlık...

İngilizce Sohbet Soruları – Rusya ve Dünya

What is the position of Russia in the modern world? What role does Russia play in world economy and policy? Modern dünyada Rusya'nın rolü nedir? Dünya ekonomisi ve politikasında Rusya'nın rolü nedir?   Is it important for Russia to be on good terms with the rest of the world? Or do you think Russia can manage without any support of other countries? Rusya...

How much is it? O kaç para? / Kaç para? /Ne kadar?

İngilizce dilinde bir eşyanın fiyatını sorarken “How much?” sorusu kullanılır. How much is it? Kaç para? / Ne kadar? / O kaç para? Anlamına gelir? Örnek: How much is this skirt? Kaç para bu etek? / Bu etek kaç para? How much is that car? Kaç para şu araba? / Şu araba kaç para? How much is this table? Kaç para bu masa? / Bu masa kaç...

İngilizce Sohbet Soruları – Emeklilik

What is the age for mandatory retirement in your country? Ülkenizdeki zorunlu emeklilik yaşı kaçtır? At this stage of your life, are you beginning to make plans for your retirement years? Why? Hayatının bu aşamasında emeklilik yıllarını planlamaya başladın mı? Neden?  What would be a perfect retirement for you? Senin için mükemmel bir emeklilik nasıl olurdu?  How would you rate your career in general? (For...

İngilizce Sohbet Soruları – Sırlar

How many secrets do you have? Kaç tane sırrın var?  Have you ever revealed someone's secret when you weren't supposed to? Senden umulmazken birinin sırrını açıklladın mı?  If your friend were doing something dangerous or illegal would you tell their parents or teacher? Arkadaşın tehlikeli veya yasadışı birşey yaparken ailesine söyler misin?  If you found your sister's or brother's diary, would you read it or...

İngilizcede birisinin dış görünüşü hakkında bilgi sorma! / What is he like? What is they like?

İngilizcede birisinin dış görünüşü ve karakteri hakkında bilgi edinilmek istendiği zaman bu soru kullanılır. Kişinin dış görünüşü ve karakterine göre cevap verilir. Örnek Metin Who’s that? / Şu kimdir? He’s my grandpa. / O benim büyük babamdır. What is his name? / Onun adı nedir? His name is Ömer. / Onun adı Ömer’dir. What is he like ? / O nasıldır?...

İngilizce sıra sayıları / Ordinal Numbers

1st first birinci 2nd second ikinci 3rd third üçüncü 4th fourth dördüncü 5th fifth beşinci 6th sixth altıncı 7th seventh yedinci 8th eighth sekizinci 9th nineth dokuzuncu 10th tenth onuncu 11th eleventh onbirinci 12th twelfth onikinci 13th thirteenth onüçüncü 14th fourteenth ondördüncü 15th fifteenth onbeşinci 16th sixteenth onaltıncı 17th seventeenth onyedinci 18th eighteenth onsekizinci 19th nineteenth ondokuzuncu 20th twentieth yirminci 21st twenty -first yirmi birinci 22nd twenty-second yirmi ikinci 23rd twenty-third yirmi üçüncü 24th twenty- fourth yirmi dördüncü 30th thirtieth otuzuncu 31st thirty-first otuz birinci 40th fourtieth kırkıncı Dikkat edin kuralsız sayıların harici –th eki alıyor. Seven / seventh Nine / nineth …Gibi Kuralsız sayıları bir kez daha hatırlayalım! 1st / first / birinci 2nd / second /ikinci 3rd / third / üçüncü Ayrıca sonu ty ile biten sayılarda – ty düşüyor. – ieth eki kullanılıyor. 20th /twentieth / yirminci

İngilizce Sohbet Soruları – Kendi İşine Sahip Olmak

Are you self-employed? Kendi işine mi sahipsin?  Have you always been self-employed? Her zaman kendi işn miydi?  Why did you start your own business? Neden kendi işini yapmaya başladın?  What are some things that you need to consider when starting your own business? Kendi işini yapmaya başladığında dikkat etmen gereken şeyler nelerdir?  Is it easy to start a business in your country? Ülkende yeni bir işe başlamak kolay...