What is the position of Russia in the modern world? What role does Russia play in world economy and policy?

Modern dünyada Rusya’nın rolü nedir? Dünya ekonomisi ve politikasında Rusya’nın rolü nedir?  

Is it important for Russia to be on good terms with the rest of the world? Or do you think Russia can manage without any support of other countries?
Rusya için dünyanın geri kalanıyla iyi ilişkiler içinde olmak önemli mi? Yada Rusya başka ülkelerin desteği olmadan kendi ayakları üzerinde durur mu?  

Is it possible that Russia will become a superpower again? Under what conditions do you think this can happen?
Rusya’nın tekrar bir süper güç olması olası mı? Hangi şartalr altında bu olabilir? 

What states of the world are the closest friends of Russia today? Who are the enemies?
Hangi dünya devletleri Rusya’nın yakın dostlarıdır? Düşmanları kimler ? 
Do Russians like living in the Russian Federation more than in the Soviet Union?
Ruslar Rusya Federasyonunda yaşamayı Sovyetler Birliğinde yaşamaktan daha mı çok seviyor? 

Are they more happy about their lives now than they used to be?
Şu anki yaşamlarından eskiden olduğundan daha mı çok memnunlar? 
Can you describe the gas conflict with Ukraine?What was the problem?
What was the position of Europe?
Ukrayna ile yaşanan gaz krizinden bahseder misin? Problem neydi? 

What is the relationship beetween Russia and the USA?
Rusya ile ABD ilişkileri nasıldır? 

Is it easy for Russians to get a visa to European countries and the USA?What should you do in order to obtain the visa?
Ruslar için Avrupa ve ABD ülkelerinde vize almak kolay mı? Vize almak için ne yapmanız gerekiyor? 

Do you believe that the visa situation will ever change?
Vize durumunun değişeceğine inanıyor musun? 

How are Russians treated abroad? Give examples of different attitudes in different countries.
Yurt dışında Ruslara nasıl davranılıyor? Farklı ülkelerin tutumundan örnekler verir misin? 

Have you ever been treated badly or in a particularly good way by someone who learned that you were Russian?
Herhangi biri senin Rus olduğunu öğrenidkten sonra sana kötü veya aşırı iyi davrandı mı? 

What is the attitude of Russians to immigrants?From which countries do the immigrants come to Russia? What do they do here?
Rusların göçmenlere karşı tutumu nedir? Hangi ülkelerden Rusya’ya göçmen gelir? Onlar ülkenizde ne yapar? 


Which places of the world are especially popular with Russian immigrants?
Rus göçmenler için dünyanın hangi bölgeleri daha popüler? 

Would you like to spend the rest of your life in Russia?
Ömrünün geri kalanını Rusya’da geçirmek ister misin? 

If not, what country would you like to live in?
Öyle değilse dünyanın hangi ülkesinde yaşamak isersin? 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here