What are some characteristics of your personality?

Kişiliğinin karakteristik özellikleri nelerdir? 

What makes you happy?
Seni ne mutlu eder? 

What are some things that make you angry?
Seni kızdıran şeyler nelerdir? 

Are you happy with your personality?
Kişiliğinle mutlu musun? 

Would you like to be different?
Farklı olmak ister miydin? 

Are you a determined person? Are you a stubborn person?
Kararlı bir kişi misin? İnatçı mısın? 

Are you shy ? In which occasions are you shy?
Utangaç mısın? Hangi durumlarda utanırsın? 

Do you consider yourself selfish ? Why?
Kendini bencil görür müsün? Neden? 

Is your personality suited to your job?
Kişiliğin mesleğine uyar mı? 

In what way has your personality changed? Why has it changed?
Kişiliğin hangi yönlerden değişti? Neden? 

Are you more introverted (focused on your inner world) or more extraverted (focused on other people and the outer world)?
İçe dönük bir kişiliğin mi var yoksa dışa dönük mü?  

Do you think you can change a major characteristic of your personality if you try?
Denersen karakterinin baskın bir yönünü değiştirebileceğini düşünüyor musun? 

Do you think you have an unusual personality? Why?
Sıradışı bir kişiliğin olduğunu düşünüyor musun? Neden? 

If you could change any aspect of your personality, what would it be?
Kişiliğinin herhangi bir yönünü değiştirebilsen, hangisi olurdu? 

What sort of things would you do to amuse yourself during a car journey?
Bir araba yolculuğu sırasında kendini eğlendirmek için neler yaparsın? 

What personality traits do you consider important in a good friend / a boss / a partner?
İyi bir arkadaşta / patronda / partnerde hangi kişilik özelliklerinin önemli olduğunu düşünüyorsun? 

Do you consider yourself to be even-tempered?
Kendini soğukkanlı biri olarak mı düşünürsün? 

What is one thing that many people don’t know about you?
Senin hakkında birçok kişinin bilmediği bir şey nedir? 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here