What is poverty?

Yoksulluk nedir? 

What kind of problems do poor people have?

Fakir insanların ne tür problemleri vardır? 

Why are people hungry?

İnsanlar neden aç kalıyor? 

Do you feel sorry for people who live on the street?

Sokakta yaşayanlar için üzülür müsün? 

Are people who live on the street necessarily lazy?

Sokakta yaşayan insanların illa da tembel olması gerekir mi? 

Do you believe that the rich are growing richer, and the poor are growing poorer?

Zenginlerin daha zengin fakirlerin daha fakir olduğuna inanıyor musun? 

Shouldn’t all people work for a living?

Her insan ekmek parası için çalışmamalı mı? 

Would you pay more taxes, if this would eliminate poverty by creating jobs for everyone?

Daha çok iş alanı yaratıp yoksulluğu kaldıracağını bilsen daha fazla vergi öder miydin? 
Will there always be poverty in the world?
Dünyada hep yoksulluk olacak mı? 

Are there more important issues than poverty? If so, name them in order of importance.
Fakirlikten daha önemli şeyler varmı? Öyleyse bunları önem sırasına göre adlandır. 

Why does every country in the world have poor people?
Neden dünya üstündeki her ülkede fakirlik var?   

Do you consider yourself to be poor, middle-class, or rich?
Kendini fakir mi orta sınıf mı yoksa zengin olarak mı görürsün? 


What country do you think has the best record for helping its poor?
Sence hangi ülke fakirlerine yardımcı olmada en iyi sicile sahip? 

What country do you think has the worst record for helping its poor?
Sence hangi ülke fakirlerine yardımcı olmada en kötü sicile sahip? 

Does poverty cause crime?
Fakirlik suça sebep olur mu? 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here