1st first birinci
2nd second ikinci
3rd third üçüncü
4th fourth dördüncü
5th fifth beşinci
6th sixth altıncı
7th seventh yedinci
8th eighth sekizinci
9th nineth dokuzuncu
10th tenth onuncu
11th eleventh onbirinci
12th twelfth onikinci
13th thirteenth onüçüncü
14th fourteenth ondördüncü
15th fifteenth onbeşinci
16th sixteenth onaltıncı
17th seventeenth onyedinci
18th eighteenth onsekizinci
19th nineteenth ondokuzuncu
20th twentieth yirminci
21st twenty -first yirmi birinci
22nd twenty-second yirmi ikinci
23rd twenty-third yirmi üçüncü
24th twenty- fourth yirmi dördüncü
30th thirtieth otuzuncu
31st thirty-first otuz birinci
40th fourtieth kırkıncı

Dikkat edin kuralsız sayıların harici –th eki alıyor.
Seven / seventh
Nine / nineth
…Gibi

Kuralsız sayıları bir kez daha hatırlayalım!
1st / first / birinci
2nd / second /ikinci
3rd / third / üçüncü

Ayrıca sonu ty ile biten sayılarda – ty düşüyor. – ieth eki kullanılıyor.
20th /twentieth / yirminci

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here