Do you have a good memory or a bad memory?

İyi bir hafızan mı var yoksa kötü mü?

Do you usually remember things or forget things?
Genelde hafızandaki şeyleri hatırlar mısın unutur musun? 


Would you like to have a perfect memory?
Mükemmel hafızaya sahip olmak ister misin? 

Why or why not?
Neden? Neden istemezsin? 

How would it change your life?
Bu hayatını nasıl değiştirirdi? 

Who do you know who has the best memory?
Tanıdığın en iyi hafızaya sahip kişi kimler? 

Can you tell us about them?
Bize onlardan bahseder misin? 

Who do you know who has the worst memory?
Tanıdığın en kötü hafızaya sahip kişi kimler? 

Can you tell us about them?
Bize onlardan bahseder misin? 

What’s your earliest memory?
En eski hatıran nedir? 

When was it?
Ne zamandı? 

Can you tell us about your earliest memories in detail?
En eski hatıranı detaylı olarak anlatırmısın? 

What’s your most vivid memory?
En canlı hatıran nedir? 

When was it?
Ne zamandı? 

Can you tell us in detail about it?
Bize ondan detaylı bahseder misin? 

Have you ever forgotten something important, like your keys or your phone?
Hiç önemli bir şeyleri unuttuğun oldu mu, mesela anahtarların, telefonun? 

Can you tell the us what you did?
Bize ne yaptığını söyler misin? 

Have you ever walked into a room and forgotten why you went there?
Bir odaya girip oraya neden geldiğini unuttuğun oldu mu? 

Have you ever forgotten an important date, like a birthday or an anniversary?
Hiç doğum günü veya yıldönümü gibi önemli tarihleri unuttuğun oldu mu? 

Can you tell us what happened?
Bize ne olduğunu söyleyebilir misiniz? 

Has someone you known ever forgotten an important date, like a birthday or an anniversary?
Hiç tanıdığınız biri doğum günü veya yıl dönümü gibi önemli bir tarihi unuttu mu?  

As people grow older, sometimes the distant past is easier to remember than the near past. Why do you think this is? Have you ever seen examples of this?

İnsanlar yaşlanmaya başladıklarında uzak geçmişi hatırlamak yakın geçmişi hatırlamaktan daha kolay gelir. Bunun neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Bunun bir örneğine hiç rasladınız mı?

Are there some things or times that you will never forget?
Hiç unutamadığınız bazı şeyler veya zamanlar var mı? 

Are there some things or times that you wish you could forget?
Unutmak istediğiniz bazı şeyler veya zamanlar var mı? 

Those who forget the past will repeat it. What do you think this means? Give examples.
Geçmişi unutan onu tekrar yaşar. Sizce bunun anlamı nedir. Örnekler verin. 

Many people find that a certain sound or smell brings back a childhood memory very strongly (such as the smell of a food that your mother often cooked when you were young).
Why do you think this is?
İnsanların çoğu bir ses veya kokunun bir çocukluk hatırasını çok kuvvetli bir şekilde geri getirdiğini düşünür. ( örneğin çocukken annenizin sık sık yaptığı bir yemeğin kokusu)  
Bunun neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? 

What has this effect on you?
Bunun sizin üstünüzdeki etkisi nedir? 

Many people find that visiting certain place brings back a childhood memory very strongly (such as the scene of an old family holiday).
İnsanların çoğu belli yerleri ziyaret etmenin çocukluk anılarını canlandırdığını düşünür. 


Why do you think this is?
Bunun sebebi nedir? 

Where has this effect on you?
Bu etki sizde nerelerde oluyor? 

Give examples.
Örnek verir misiniz? 

If you could edit your memories, which ones would you erase and why?
Hatırtalarınız üzerinde düzeltme yapabilseydğiniz hangilerini silerdiniz ve neden? 

Which ones would you make clearer and more vivid?
Hangilerini daha canlı ve parlak yapardınız? 

Do you have a photographic memory?
Fotografik bir hafızaya mı sahipsiniz? 

Do you know anyone who has a photographic memory?
Fotografik hafızaya sahip birini tanıyor musunuz ? 

What things is it important to remember? Why?

Hangi şeyleri hatırlamak önemlidir? Neden?  

What music brings back memories for you. Describe the memory. Why do you think this is?
Hangi tür müzik hatıralarınızı canlandırır. Bu hatıralarınızı anlatın. Sizce bu neden böyledir? 

What memory is your happiest?
En mutlu hatıranız ne? 

What memory is your saddest?

En üzüntü veren hatıranız ne? 

What memory is your funniest?
En eğlenceli hatıranız ne? 

What memory is your scariest?
En korkunç hatıranız ne? 

What are your best memories from elementary school?
İlk okuldan hatırladığınız en iyi hatıran ne? 

What are your best memories from junior high school?
Orta okuldan hatırladığınız en iyi hatıran ne? 

What are your best memories from high school?
Liseden hatırladığınız en iyi hatıran ne? 

What are your worst memories from elementary school?
İlk okuldan hatırladığınız en kötü hatıran ne? 

What are your worst memories from junior high school?
Orta okuldan hatırladığınız en kötü hatıran ne?

What are your worst memories from high school?
Liseden hatırladığınız en kötü hatıran ne?

Do you easily memorize information?
Bilgileri kolay ezberler misin? 

Do you have good memory for names/faces/numbers?
Sayıları/yüzleri/adları kolay hatırlar mısın? 

Have you had any problems with your memory?
Hafızanızla ilgili hiç problem yaşadın mı? 

Do you train your memory?
Hafıza egzesizleri yapıyor musun? 

How many words a week do you remember?
Haftada kaç kelime ezberleyip hatırlayabilirsin? 

Do you sometimes forget things, important for you?
Senin için önemli olan bazı şeyleri unutur musun? 

What do you think of when you hear the word “memory”?
“Hafıza” kelimesini dutduğunda ne düşünürsün? 

How many different meanings does memory have?
Hafızanın kaç farklı anlamı vardır? 

Do you have a short term or long term memory?
Kısa süreli mi uzun süreli mi hafızaya sahipsiniz? 

What do you usually forget?
Genelde neyi unutursunuz? 

What do you need your memory most for?
Hafızanız için en çok neye ihtiyacın olur?  

What is an important date for you to remember?
Hatırlaman gereken en önemli tarih ne? 

Do you think it would be easier to erase bad memories? Would you do it?
Sizce kötü hatıraları silmek daha mı kolay olurdu? Siz böyle mi yapardınız? 

Which memories would you like to relive?
Hangi hatıralarını yeniden yaşamak isterdin? 

Do certain photographs bring back memories? Is there a special picture that reminds you of a good memory?
Bazı fotoğraflar hatıralrını canladırı mı? İyi bir hatıranızı hatırlatan bir resim var mı?  

Memories make the man. What do you think this means? Give examples.
“İnsanı insan yapan hatıralarıdır.” Bu söz ne anlama gelir. Örnekler verin. 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here