What is technology?

Teknoloji nedir? 

What is science?
Bilim nedir? 

What is the difference between science and technology?
Bilim ve teknoloji arasındaki fark nedir? 

What are some of the greatest technological achievements?
En büyük teknolojik başarılar nelerdir? 

What are the advantages of technology?
Teknolojinin avantaşları nelerdir? 

What are the disadvantages of technology?
Teknolojinin dezavantajları nelerdir? 

In your opinion,what is the greatest technological invention? Why?
Sence en büyük teknolojik buluş nedir? Neden? 

Do you think pets should be cloned? Why or why not?
Evcil hayvanlar klonlanmalı mı? Neden veya neden değil?

Do you think people should be allowed to clone people or organs of people? Why?
Sizce insanlar veya organlarının klonlanmasına izin verilemeli mi? Neden? 

What do you think about GMO (genetically modified organisms) vegetables?
(Genetiği değiştirilmiş organizma)GDO’lu sebzeler hakkkında ne düşünüyorsun? 


What do you think about GMO farm animals?
GDO’lu çiflik hayvanları hakkında ne düşünüyürsunuz? 

Would you eat pork from a GMO cow?
GDO’lu bir inekten biftek yer misin?

Are you willing to pay more for food that is really organic?
Gerçekten organik olan bir ürüne daha fazla öder misin? 

How much more?
Ne kadar fazla? 

What do you think robots should be used for?
Robotların ne için kullanılması gerektiğini düşünüyorsun? 

Do you think robots will cause unemployment (loss of jobs) in the future or make more work? Why?
Sizce robotlar gelecekte işsiziliğe mi sebep olur? Yoksa daha fazla iş mi yaratır? Neden? 

Do you think using cell phones too much is bad for our physical or mental health? Why?
Cep telefonunun aşırı kullanımı fiziksel sağlımıza mı yoksa beyinsel sağlığımıza mı daha zararlı ? Neden?

If you could copy your brain for future generations, would you?
Beynini gelecek nesiller için kopyalayabilseydin yapar mıydın? 

How do you think face to face communication differs from communication using computers?
Yüz yüze iletişimle bilgisayarla yapılan ileitişim arasındaki fark nedir? 

What social changes have cell phones made?
Cep telefonu nasıl sosyal değişimler yaptı? 

What are good and bad points of using computers?
Bilgisayar kullanmanın iyi ve kötü yanları nelerdir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here