1) En temel anlamında ” betweeniki şey arasında olan kişi veya nesneler içinarasında – ortasında ” anlamında kullanılır.  Bu yapıda ” between …. and ….. ” en yaygın kullanımdır.

I was standing between Sally and Susan.
Sally ve Susan’ ın arasında duruyordum.

My car is between the blue and red one.
Arabam mavi ve kırmızı olanların arasında.

The child was walking between his father and mother.
Çocuk, annesi ve babasının arasında yürüyordu.

Örneklerde görüldüğü gibi kişi veya nesneler iki şeyin arasında – ortasında bulunmaktadır.

Aynı zamanda ” between ” aralar ve zamansal olarak sınırlamalar için de kullanılabilir.

The lesson is between ten and eleven.
Ders saat 10 ile 11 arasında.

I need two metres between the doors.
Kapılar arasında iki metrelik mesafeye ihtiyacım var.

Fakat ” among ” ise ikiden fazla – yani en az üç dört – kişi veya nesne içinarasında – ortasında ” demek için kullanılır. Bu ifade daha çok kalabalıklar ya da gruplar için söz konusudur. Ve ” and  ” kullanımı ” among ” için geçerli değildir.

The little childe was crying among a crowd of children.
Küçük çocuk bir grup çocuğun arasında ağlıyordu.

Our house is among the trees.
Evimiz ağaçların arasında.

The teacher picked one among the students.
Öğretmen, öğrencilerin arasından birini seçti.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi ikiden fazla, daha çok grup ve kalabalık içindeki nesne ve kişiler ifade edilmektedir.

2)Between ” iki – her tarafın arasında anlamı vermek için de kullanılabilir. Bu anlamda ” between ” den sonra ” and ” yazılmayabilir.

There is a little valley between high mountains.
Yüksek dağların arasında küçük bir vadi var.

My father recognized something between the wheels of the car.
Babam arabanın tekerleri arasında bir şey fark etti.

3)Between ” ve ” Among ” ın ” divide – share ” fiilleriyle kullanımı da son derece yaygın olanlardandır. Şöyle ki;

Eğer bir dizi – seri şeklinde olan tekil isimler kullanılıyor ise ” divide between ….. , ….. and …… ”  ve
share between ….. , ….. and ….. ” yazmamız daha uygun olur.

Mr. White divided his money between his wife, his daughther and his son.
Bay White parasını eşi, kızı ve oğlu arasında bölüştürdü.

Sam shared the bread between Alex, Philip and George.
Sam ekmeği Alex, Philip ve George arasında paylaştırdı.

Fakat herhangi bir çoğul isim kullanılıyor ise ” between ” veya ” among ” kullanabiliriz.

The mother divided the candies between / among her children.
Anne şekerleri çocukları arasında bölüştürdü.

The poor man shared his money between / among his daughters and sons.
Fakir adam parasını kızları ve oğulları arasında paylaştırdı.

4)Difference ” kelimesi yeri geldiğinde ve gerektiğinde ” between ” ile kullanılır. ” Among ” ile kullanımı söz konusu değildir.

What is the main difference between a car and a bus ?
Bir araba ve otobüs arasındaki temel farklılık nedir?

What are the main differences between cats, lions and tigers?
Kediler, aslanlar ve kaplanlar arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

What is the main difference among a car and a bus ?
What are the main differences among cats, lions and tigers?

5)Among ” bazı durumlarda ” one of ”, ” some of ” veya ” included in ” anlamına gelebilir.

Among the first to climb Mount Everest in 1950s was Sir Edmund Hillary.
1950 lerde Everest Dağı’ na ilk tırmananlar arasında Sir Edmund Hillary vardı.

6) Between ” in ” each ” ile kullanımı da mevcuttur. Fakat bu kullanım son derece spesifiktir diyebiliriz. Şöyleki ; ” between each …… and the next ” şeklinde yazılması gerekmektedir.

We need two metres between each window and the next.
Her iki pencere arasında iki metrelik mesafeye ihtiyacımız var.

There seems to be more and more differences between each generation and the next.
Her ve sonraki nesil arasında gittikçe daha fazla fark varmış gibi görünüyor.

Evet arkadaşlar, bu yayında ” between ” ile ” among ” arasındaki farklardan tutun da bu iki yapının
farklı ve spesifik kullanımlarından bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here